תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

מדיניות זו חלה על תושבי מדינת ישראל.


עבור אנשים הנמצאים ב- EEA: תקנון ההגנה על נתונים כללי של האיחוד האירופי (GDPR) הוא בתוקף מ -25 במאי 2018. התמ"ג מתקן ומעדכן את הזכויות שיש לך ביחס לנתונים האישיים שלך, ואילו חברות המעבדות את הנתונים האישיים שלך מותרים וחייבים לעשות. כמו כן, אנו דורשים ממך לספק לך את המידע הבא בנוסף למה שכבר קיבלת: הודעה משלימה זו מחליפה כל מידע שכבר קיבלת מאיתנו. זכויות נוספות ה- GDPR מציג זכויות חדשות ומורחבות ביחס לנתונים האישיים שלך מעבר לאלה שכבר הודגשו בפניך. אלו הם: הזכות לתקן, או למחוק כל מידע אישי לא נכון או לא שלם שאבוט מחזיק בך; הזכות לגשת לנתונים האישיים שאבוט מחזיק בך; הזכות, במקרים מסוימים, להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך מטעמים לגיטימיים; הזכות לא להיות כפוף לקבלת החלטות אוטומטיות שנועדו להעריך היבטים אישיים מסוימים הקשורים אליך, כגון ניתוח המבוסס על התנהגות. עיין בסעיף 'קובצי cookie' בהודעת הפרטיות לקבלת מידע נוסף על אופן מימוש זכות זו, אם צוין שקובצי Cookie נמצאים בשימוש; אם סיפקת לנו את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך או כחלק מחוזה, הזכות לניידות של נתונים אישיים אלה לאדם אחר או, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית עבורנו, לחברה אחרת; הזכות להגיש תלונה לרשות הממלכתית להגנה על נתונים או לקבלת פיצוי בגין כל נזק שייגרם לך; ו הזכות לבטל את הסכמתך לעיבוד של אבוט בנתונים האישיים שלך ללא נזק, כאשר סיפקת את הסכמתו של אבוט לעבד את הנתונים האישיים שלך.

קבלת גישה לאתר זה כפופה לתנאים ולהתניות הבאים, ואנו עשויים לעדכנם מדי פעם ללא משלוח הודעה אליך. בעצם קבלת הגישה והשימוש שתעשה/י באתר זה, מוסכם עליך שקראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים ולהתניות האלה, שמדי פעם נעשים בהם תיקונים, וכן בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, הנכללים בזאת בתנאים ובהתניות האלה. באחריותך לבדוק מדי פעם אם התנאים וההתניות האלה התעדכנו בשינויים רלוונטיים. השימוש שלך באתר אינטרנט זה לאחר שפרסמנו הכנסת שינויים כלשהם בתנאים והתניות אלה, מהווה קבלה של אותם שינויים מצדך. אם אינך מסכים/ה לתנאים והתניות אלה (שמדי פעם עשויים לעבור תיקונים), או אם אינך מרוצה מאתר אינטרנט זה, הפתרון היחידי מבחינתך הוא להפסיק להשתמש באתר הזה.

 

מידע נוסף שאתה צריך לדעת העברות בינלאומיות - אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA") למדינות שלישיות אשר אינן מציעות את אותה רמת הגנה כנדרש על ידי EEA. כדי לשמור על הנתונים האישיים שלך, אנו נעביר העברות כאלה רק על בסיס (i) החלטה של ​​הנציבות האירופית המתירה זאת, או (ii) בכפוף לסעיפים החוזיים הסטנדרטיים המאושרים על ידי האיחוד האירופי. שים לב, אבוט התקשרה בהסכמי העברת נתונים המבוססים על סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי להעברת הנתונים האישיים שלך מ- EEA למדינות שלישיות, הכוללות את ארצות הברית. כדי לגשת או לקבל עותק של הסעיפים החוזיים הרגילים של האיחוד האירופי בהם אנו משתמשים כדי לייצא את הנתונים האישיים שלך מ- EEA, צור קשר עם DPO של האיחוד האירופי שלנו (פרטים בהמשך). אחסון - הנתונים האישיים שלך יאוחסנו כל עוד יש צורך לספק לך את (i) שירות או מוצר של Abbott שביקשת; ו / או (ii) גישה לאתרים ולשירותים שלנו. לחלופין, הנתונים האישיים שלך יאוחסנו גם כל עוד אנו דורשים ממנו להגיב לשאלותיך ולדאגותיך או בהתאם לכל דרישות משפטיות, כולל אלה הנוגעות לבטיחות המוצר או המכשיר הרפואי. לקבלת מידע נוסף, פנה לשירות הלקוחות המקומי שלך או למשרד האיחוד האירופי - DPO באמצעות הפרטים שלהלן. מדוע אנו זקוקים לנתונים שלך - אספקת נתונים אישיים ל- Abbott נדרשת למלא את תנאי החוזה שיש לך עם אבוט, כדי לספק לך מוצר או שירות שביקשת, כדי לציית לחוקים המקומיים, כגון אלה הקשורים ל- בטיחות המוצר או המכשיר הרפואי. כל כישלון לספק נתונים אישיים אלה פירושו שאבוט אינו יכול לספק לך את המוצר או השירות שביקשת. טיפול בלקוחות, שאילתות ונושאים: אנא עקוב אחר הערוצים המומלצים הרגילים של Abbott. קצין הגנת נתונים: אם יש לך שאלות ביחס לעיבוד הנתונים האישיים שלך, אנא צור קשר עם DPO של האיחוד האירופי בכתובת http://www.eu-dpo.abbott.com/.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי:

א. אף על פי שאנו שואפים לפרסם באתר אינטרנט זה מידע עדכני ורלוונטי, אנו לא ערבים לדיוק, ליעילות ולהלימות של מידע כלשהו הכלול באתר זה. כל אדם נוטל על עצמו אחריות מלאה ואת כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר זה. המידע מוצג "כמות שהוא", והוא עלול לכלול אי דיוקים טכניים ושגיאות דפוס. חברת אבוט קארדיו ואסקולר (להלן: "אבוט") שומרת לעצמה את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת, ללא פרסום כל הודעה מראש.

ב. אבוט אינה מבטיחה ואינה אחראית בשום צורה ואופן בהתייחס למידע או לתוכן המתפרסם באתר זה. אבוט מתנערת בזאת מכל הבטחה או אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, הקבועים על פי חוק, חוזה או באופן אחר, כולל, בין השאר, אחריות כלשהי בנוגע לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות או לאי הפרת זכויות יוצרים. בשום מקרה לא תישא אבוט בכל אחריות שהיא בגין נזקים מכל סוג ואופן כולל, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים (כולל הפסד כספי), תוצאתיים או מקריים הנובעים מהקיום או השימוש באתר זה או הקשורים לכך ו/או בהתייחס למידע או לתוכן המתפרסם באתר זה, מבלי להתחשב בכך אם אבוט קיבלה מידע בנוגע לאפשרות של נזקים מעין אלה.

ג. אבוט אינה אחראית, ואינה נושאת בכל אחריות שהיא, בנוגע לנכונות, ליעילות, לדייקנות ולהלימות של כל מידע או תוכן המושגים מצדדים שלישיים, כולל קישורי היפרטקסט כלשהם המובילים אל או מאת אתרים של צד שלישי. להוציא מקרים שבהם צוין אחרת באתר זה, אבוט לא תבצע כל עריכה, צנזורה או בקרה אחרת של תוכן כלשהו הנמסר על ידי צדדים שלישיים על לוח מודעות, חדר צ'אט או כל פורום דומה אחר שהתפרסם באתר זה.

ד. באתר זה יכולות להופיע הצהרות עם מבט-לעתיד המשקפות את הציפיות הנוכחיות של אבוט בנוגע לאירועים והתפתחויות עסקיות בעתיד. ההצהרות עם מבט-לעתיד כוללות סיכונים ומצבים של אי-ודאות. התפתחויות או תוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה שבתחזיות, והן תלויות במספר גורמים, כולל, בין השאר, ההצלחה של תוכניות מחקר נוכחיות, התוצאות של ניסויים קליניים עתידיים הממתינים לביצוע, מיסחור מתמשך של המוצרים שלה, אישורי רגולציה של מוצרים, התוקף והאכיפה של הפטנטים שלה, היציבות של הקשרים המסחריים שלה והתנאים הכלכליים הכלליים. אבוט מתכוונת לעדכן את האתר הזה על בסיס קבוע, אך היא כלל אינה מתחייבת לעדכון התוכן.

ה. המידע באתר זה הוא לידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ רפואי/מקצועי, אבחון, טיפול או שירותים רפואיים אחרים היוצרים באופן כלשהו יחסי רופא-מטופל. אם יש לכם שאלות לגבי אפשרויות טיפול, אנא פנו לרופא המטפל שלכם.

את/ה מבין/ה, מאשר/ת ומסכים/ה כדלהלן:

א. בעצם השימוש שלך באתר זה, מוסכם עליך שלא לשבש או ליירט את המידע האלקטרוני של אבוט המתפרסם באתר אינטרנט זה או בכל אחד מהשרתים האחרים של אבוט. כמו כן, מוסכם עליך שלא לנסות ולעקוף אמצעי אבטחה כלשהם באתר זה, ולציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הנוהגים, המקומיים, הממלכתיים, והבינלאומיים.

ב. את/ה מעניק/ה לאבוט את הזכות להשתמש בכל התוכן שתעלה/י או תעביר/י בדרך אחרת לאתר זה, בכפוף לתנאים והתניות אלה ולמדיניות הפרטיות של אבוט ובכל דרך שתבחר החברה כולל, בין השאר, העתקה, הצגה, ביצוע או פרסום שלו בכל פורמט שהוא, שינוי התוכן, שילובו בחומר אחר או יצירת עבודה נגזרת המבוססת עליו.

ג. להוציא מקרים שבהם נאמר במפורש והוסכם מראש על ידי אבוט, לא יתקיים כל קשר חסוי במקרה שמשתמש כלשהו באתר זה יבצע התקשרות בעל פה, בכתב או בצורה אלקטרונית עם אבוט, (כגון משוב, שאלות, הערות, הצעות, רעיונות, וכדו'). אם אתר כלשהו של אבוט מבקש או דורש מהמשתמש למסור מידע מעין זה, ומידע כזה כולל מידע אישי המאפשר זיהוי (כגון שם, כתובת, מספר טלפון), אבוט תאסוף אותו, תעשה שימוש ותחזיק בו בכפוף למדיניות הפרטיות של אותו האתר. אחרת, התקשרות מעין זו וכל מידע המועבר כאמור ייחשב כלא חסוי, ואבוט תהיה רשאית להפיק מחדש, לפרסם או להשתמש באופן אחר במידע מעין זה לכל מטרה, כולל, בין השאר, המחקר, הפיתוח, הייצור, השימוש או המכירה של מוצרים הכוללים מידע כזה. השולח של מידע כלשהו לאבוט נושא באחריות מלאה לתוכן שלו, כולל האמיתות והדיוק שלו, ולכך שלא יהווה הפרה של זכויות יוצרים של כל אדם אחר או של זכויות הפרטיות.

קניין רוחני:

המידע, המסמכים, והגרפיקה הרלוונטית המתפרסמים באתר אינטרנט זה ("המידע") הם רכושה הבלעדי של אבוט, להוציא מידע הנמסר על ידי ספקי צד שלישי שיש להם חוזה עם אבוט, עם חברות הבת והחברות המסונפות שלה. ניתנת הרשות להשתמש במידע בתנאי: שהודעת זכויות היוצרים הנ"ל מופיעה על כל העותקים; שהשימוש במידע הוא אך ורק לצורכי העברת מידע ואיננו מסחרי;  לא נעשה כל שינוי שהוא במידע; ושלא נעשה שימוש בגרפיקה הזמינה באתר זה בנפרד מהטקסט הנלווה. אבוט אינה אחראית לתוכן שנמסר על ידי ספקי צד שלישי, ונאסר עליך להפיץ חומר מעין זה ללא קבלת רשות מהבעלים של זכויות היוצרים כאמור. להוציא כפי שהותר לעיל, לא ניתן כל רישיון או זכות, במפורש או במרומז, לכל אדם תחת כל פטנט, סימן מסחרי או זכות קניין אחרת של אבוט.

לא ייעשה כל שימוש בסמל מסחרי, בשמות מסחריים, במראה ויזואלי ובמוצרים כלשהם של אבוט המופיעים באתר זה ללא קבלת רשות מראש ובכתב מחברת אבוט, מלבד לצורך זיהוי המוצר או השירותים של החברה.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע:

אבוט מחויבת לשמירת הפרטיות שלך באינטרנט. אבוט מבינה את חשיבותה של הפרטיות ללקוחותינו ולמבקרים באתרי האינטרנט שלנו. החברה לא תאסוף דרך אתר זה מידע אישי מהמבקרים, והנך מתבקש שלא למסור לאבוט כל מידע אישי דרך אתר זה.

באתר זה ייתכן כי אבוט תעשה שימוש ב-"קוקיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. קוקיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של הקוקיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך. במידה ואינך מעוניין בקבלת הקוקיות, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קוקיות שנשמרו במחשבך. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים.

קוקיות יכולות לשפר את שימושך באתר זה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתר זה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים נוספים של אבוט אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים נוספים אלו.
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים של ספק שלישי, חברות בת וחברות מסונפות אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים אלו.

הגבלת אחריות:

אבוט אינה נושאת בכל חבות בגין החומרים, המידע והדעות הנמסרות, המתפרסמות או המונגשות באופן אחר, באמצעות אתר אינטרנט זה. הסתמכות על החומרים, המידע והדעות האלה תהיה באחריותך בלבד. אבוט מתנערת מכל אחריות בגין פציעה או נזק הנובעים מהשימוש באתר זה, או בתוכן הכלול בו.

אתר זה, התוכן שבאתר, והמוצרים והשירותים המסופקים או המונגשים באמצעות אתר זה ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ו"כמות שהוא זמין", עם כל הפגמים. בשום מקרה, אבוט, או חברות הבת והחברות המסונפות שלה, הספקים שלה או המנהלים, העובדים או הסוכנים שלהם בהתאמה, לא ישאו באחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא, על פי כל תיאוריה משפטית, הנובעים מהשימוש שלך או מדברים הקשורים לכך, או מאי יכולתך לעשות שימוש, באתר זה, בתוכן שבאתר, בשירותים כלשהם המסופקים דרך או באמצעות אתר זה או כל אתר מקושר, כולל כל נזק מיוחד, עקיף, בר ענישה, מקרי, המשמש כאזהרה או תוצאתי כולל, בין השאר, חבלה גופנית, הפסד כספי או נזקים הנובעים מאיחור, הפרעה בשירות, וירוסים, מחיקת קבצים או תקשורת אלקטרונית, או שגיאות, השמטות או אי דיוקים אחרים באתר זה או בתוכן של האתר, בין אם מתגלה או לא מתגלה רשלנות מצד אבוט או מי מטעמה ובין אם הובא לידיעתה של אבוט על האפשרות לנזקים מעין אלה. שים/י לב לכך שהודעות משפטיות נוספות, כתבי ויתור, ותנאים והתניות אחרים יכולים לחול על אתר זה ועל אתרים אחרים הנמצאים בבעלות אבוט, חברות הבת או החברות המסונפות שלה, או המופעלים על ידן.

כללי:

מוסכם עליך שתנאים והתניות אלה מתארים את ההסכם כולו בינך לבין אבוט בקשר לשימוש באתר זה. אתר זה נבנה ומתופעל בהתאם לחוקים של מדינת ישראל. התנאים וההתניות המופיעים במסמך זה, יתפרשו על פי חוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לכל עיקרון של מתקל הדינים. אם בית דין בעל סמכות שיפוטית מתאימה מוצא שהוראה כלשהי בתנאים והתניות אלה חסר תוקף או לא ניתן לאכיפה, מוסכם עליך שההוראות האחרות בתנאים והתניות אלה יישארו במלוא תוקפן.

יצירת קשר:

ליצירת קשר עם החברה בנוגע לאתר זה ומדיניות זו, ניתן לפנות ל- 09-7691010
לחילופין, הינך מוזמן/נת לשלוח מכתב לכתובת זו:
אבוט מעבדות רפואיות בע"מ
קריית עתידים, בניין 4
ת.ד. 58099
תל אבי 61580

Accessibility
עברית